«Η Κωνσταντινούπολη στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης»

Καθημερινότητα και Μνημοσύνη

Έκθεση στο πλαίσιο των παράλληλων δραστηριοτήτων της εκδρομής της Β' Λυκείου 2007

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη»

19-3-2007 "Θεσσαλονίκη"

Προηγούμενη σελίδα