Θεσμοί - Παιδεία - Διαφθορά

Η παιδεία στην ιεράρχηση των σκανδάλων

Η παιδεία ως μέσο ανακύκλωσης της διαφθοράς και η διαφθορά ως παιδεία

Λέξεις κλειδιά: κοινωνία νόμος ανομία διαφθορά ήθος ηθική θεσμοί παιδεία αξιοκρατία οικογενειοκρατία ευνοιοκρατία ημετεροκρατία φαυλοκρατία νεποτισμός ρουσφέτι πελατειακό σύστημα πελατειακές σχέσεις κλίκα κράτος εν κράτει αναξιοκρατία μετριοκρατία αδιαφάνεια αξιολόγηση διορισμός προσλήψεις σκάνδαλα δωροδοκία δωροληψία φακελάκι λάδωμα γρηγορόσημο προμήθεια πόθεν έσχες καθαρά χέρια διαπλοκή ξέπλυμα μαύρου χρήματος αδιάφθοροι ΣΔΟΕ νόμος περί ευθύνης υπουργών ασυλία νοθεία αλλοίωση κόμματα κομματοκρατία κομματική πειθαρχία συλλογικότητα ατομισμός ιδιώτευση ιδιωτεία δημόσιο συμφέρον δημόσιος υπάλληλος επίορκος γραφειοκρατία πειθαρχικό παράπτωμα ατιμωρησία ΕΔΕ συγκάλυψη παραγραφή δικαιοσύνη υπηρεσιακό συμβούλιο ΑΣΕΠ φοιτητικές παρατάξεις κακοδιοίκηση εκλεκτορικά σώματα πρυτανεία μεταπτυχιακό διδακτορικό συνδικαλισμός συνδικαλιστής κονέ βύσματα άκρες καταγγελία αυθαιρεσία κατάχρηση εξουσίας ευθύνη καταλογισμός ευθυνών κοινωνική λογοδοσία ελευθερία πολίτης Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς …

Θεσμοί - Παιδεία - Διαφθορά: Ανατρέχοντας μέσω βίντεο στην τριετία 2007-2010

Πανεπιστήμιο, ναι. Τίμιο; Αξιοκρατία vs Διαφθορά  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Κοινωνία και Διαφθορά  [1] [2]

Δημόσιο: το όνειρο που έγινε εφιάλτης  [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ψηφιακό Σχολείο + Συνταγή Εθνικής Επιτυχίας 8.10.2010

Επιχείρηση "καθαρά χέρια" στο πολιτικό σύστημα 10.5.2010

Ατιμωρησία - Μονιμότητα Δ.Υπαλλήλων 22.3.2010

Διαφθορά - Κοινωνία – Παιδεία 9.12.2009

e-Διακυβέρνηση και e-Διαφάνεια 3.12.2009

Ανοιχτή Διακυβέρνηση & Παιδεία 13.11.2009

Προσλήψεις, ΑΣΕΠ, Παιδεία vs Κονέ, Βύσματα, Άκρες 12.11.2009

Ένας ορισμός της ΕΔΕ 13.10.2009

Κυβέρνηση & Συνήγορος Πολίτη - Νέα Σχέση κράτους-πολίτη; 8.10.2009

Θεσμοί εν Ελλάδι 16.9.2009 [1] [2]

Δημόσιοι Υπάλληλοι-Κυβέρνηση-Θεσμοί 20.1.2007 & 6.9.2009

Νοθεία στην ψηφοφορία αναθεώρησης του Συντάγματος 1.9.2008 (για 27.5.2008)

Σκάνδαλα - Διαφάνεια - Υπευθυνότητα – Θεσμοί 9.11.2007 & 1.8.2008

Lehman Bros + Φοροδιαφυγή + Ανευθυνότητα = Πρόωρες Εκλογές 2.9.2009

"Είναι μια απόφαση δικιά σας. Εσείς εκτιμήσατε" 3.9.2009

5% για την Παιδεία; Νομίζαμε, δεν έχουμε, δεν δίνουμε ! 28.5.2009

Προϋπολογισμός ευθύνης + Σύνταγμα = Πρόωρες Εκλογές 2007

Νοθεία στην ψηφοφορία αναθεώρησης του Συντάγματος 1.2.2007

Επιλογές Προϊσταμένων στην Εκπαίδευση 10.12.2007 [1] [2] [3]

Παιδεία και Εκλογές (βιβλίο Ιστορίας-2007) [1] [2]

ΕΔΕ & Πολιτική Ευθύνη (2007)

Επιλογές Προϊσταμένων - Αδιάβλητο Πανελλαδικών 17.5.2007

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

Η Sedes Materiae του Συντάγματος για την Παιδεία 10.1.2007

 

Τον Αύγουστο του 2009, με αφορμή το θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2007 είχα διατυπώσει την άποψη: Αν το Βατοπέδιο είχε σημειολογικά την πρωτιά στα σκάνδαλα λόγω του παράγοντα «εθνική γη», αν η Ζήμενς είχε ως σκάνδαλο την αριθμητική πρωτιά, αν τα «ομόλογα» υπερείχαν στο ζήτημα της άμεσης κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς είχαν να κάνουν με τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων, τότε η παιδεία στο βαθμό που λειτουργεί ως χώρος καταστροφής θεσμών και συνειδήσεων είναι το μέγιστο σκάνδαλο στη χώρα μας, αφού μέσω αυτής προετοιμάζονται τα πάσης φύσεως σκάνδαλα του αύριο. Το ότι δεν τοποθετείται πρώτη η παιδεία στην ιεράρχηση των σκανδάλων έχει να κάνει με τον ετεροχρονισμένα ανταποδοτικό της χαρακτήρα

Στην τελευταία φράση θα πρόσθετα «και με το  χαμηλό -άμεσα καταμετρούμενο- οικονομικό μέγεθος του σκανδάλου. Η παιδεία χάνει την πρωτιά, λόγω του τρόπου που αποτιμάται επίσημα η διαφθορά, λόγω του ότι η κοινωνία συνηθίζει να αντιμετωπίζει την οικονομία ως ζήτημα πρωτογενές».

Αποτίμηση της διαφθοράς για το 2009 (απόσπασμα) από τη «Διεθνή Διαφάνεια - Ελλάς»

 

Στην Πολιτεία των Επτά Ηνωμένων Νήσων, στο πρώτο ελληνικό κράτος που ιδρύθηκε το 1800 με την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την εγγύηση και της Ρωσίας, εκτός από τη σύνδεση παιδείας-δημοκρατίας, έχει καταγραφεί και το πολιτικό σκεπτικό της σύνδεσης παιδείας-οικονομίας: «οιονδήποτε θα είναι το νέον Σύνταγμα της Πολιτείας των νήσων τούτων είναι αναντίρρητον ότι προς ευτυχίαν και πρόοδον αυτού πρέπει να διέπει πολίτας εκπαιδευθέντας και εξελθόντας της ζόφου της αμαθείας, ήτις είναι πηγή καταστρεπτικών αρχών πάσης πεπολιτισμένης κοινωνίας. Ίνα φθάσωμεν εις αποτέλεσμα τοσούτω πολύτιμον, θα ήτο συμφέρον να επιβάλωμεν την δημόσιαν εκπαίδευσιν της νεολαίας […] εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η ευημερία της πολιτείας» (Σπ. Μοτσενίγος - Ι. Καποδίστριας, Εισήγηση προς τον Σπ. Θεοτόκη, πρόεδρο της Επτανησιακής γερουσίας για την ίδρυση νέων δημόσιων σχολείων, 1802)

 

Σε μια από τις πρώτες προσπάθειες καταγραφής της Ιστορίας της Επανάστασης του 1821 περιλαμβάνεται και η ιστορία της υποδούλωσης, ως επιβεβαιωτική αντιπαραβολή των αιτίων της: «Του Έλληνος η δουλεία, πόθεν πηγάζει; Η παθητική και ενεργητική θέσις του, ποία ήτο; Τα αρχικά αίτια της τελευταίας του διαγωγής, ποία άρα εστάθησαν; … μολονούτο από του 408 έως του 1143 ευρίσκετο περιοδικώς εις κατάστασιν καλήν το Βασίλειον τούτο. Έκτοτε όμως ήρχισε κορυφουμένη η διαφθορά και επεταχύνετο της Βασιλείας η πτώσις…» Και αφού μιλήσει για «οίησιν του Διαδήματος», για «είδωλα Βασιλέων, οι οποίοι δεν ήξευρον μήτε να ωφεληθώσιν από τας περιστάσεις των εχθρών των» αφού αναφερθεί σε συνωμοσίες, θρησκευτικούς διωγμούς, μιαιφονίες, αγορές ειρήνης… καταλήγει να δηλώσει ως πρώτο από τα αίτια που επέφεραν «εις τα ήθη των Ελλήνων της εποχής εκείνης την μεγαλυτέραν παραλυσίαν και εις το κράτος επομένως την μεγαλυτέραν αδυναμίαν» ήταν «της παιδείας η ολέθριος καταφρόνησις». Συνεπώς η Επανάσταση ξεκινά έχοντας ως βάση τον διαπιστούμενο πνευματικό φωτισμό: «είναι προσέτι αναντίρρητον, ότι πρέπει να έχη προτερήματα ανώτερα εκείνων του αρχομένου ος τις θέλει να άρχη» (Ι. Φιλήμων, Φιλική Εταιρία, Ναύπλιο, 1834)

 

Δεκ 2010

Στέργιος Ζυγούρας

Καθηγητής στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης