ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ;

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΕΔΕ

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΘΕΣΜΟΙ

25-05-2010

 

Κλήση σε προκ. εξ.

01-06-2010

Απάντηση στην κλήση σε προκαταρκτική εξέταση

 

09-06-2010

 

Κλήση σε ΕΔΕ

15-06-2010

Γραπτό Υπόμνημα προς τον διενεργούντα την ΕΔΕ

 

15-10-2010

Αίτημα ενημέρωσης για το αποτέλεσμα της ΕΔΕ   (Διαβιβαστικό)

 

18-10-2010

 

Απάντηση

08-11-2010

 

Δεν αναγνώστηκε

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ;