Ανδρέας Καραμάνος, Γ.Γ. του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Με τίτλο Αναπλήρωση Ωρών και την ένδειξη ( Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α ) έφτασε στις 27-2-2007 στα σχολεία β/θμιας εκπ/σης μήνυμα του Γ.Γ. του ΥπΕΠΘ κ. Ανδρέα Καραμάνου. Το συνημμένο αρχείο περιείχε έγγραφο με τίτλο «Μεταβάσεις μαθητών στο εξωτερικό» και το πλήρες κείμενο είχε ως εξής:

Θέτουμε υπόψη σας ότι, οι προς έγκριση αιτήσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στο εξωτερικό των σχολείων που ήταν υπό κατάληψη, θα εξετάζονται μόνο και εφ’ όσον προσκομιστούν συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:

α) πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων αμέσως μετά τη λήξη των καταλήψεων, το οποίο να περιλαμβάνει τον τρόπο και τη διαδικασία αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών         

β) πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων από το οποίο να προκύπτει η μέχρι σήμερα τήρηση του παραπάνω προγράμματος αναπλήρωσης.

              Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο, το συντομότερο δυνατό, σε όλα τα σχολεία της περιφέρειάς σας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.      Οι διδακτικές ώρες ως ποσοτικό μέγεθος αποτελούν για το ΥπΕΠΘ μείζον θέμα της παιδείας.

2.      Η ποιότητα της παιδείας είναι για το ΥπΕΠΘ ευθέως ανάλογη με την ποσότητα της «ύλης» που εντός της αίθουσας διδάσκεται.

3.      Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό δεν αποτελεί για το ΥπΕΠΘ εκπαιδευτική διαδικασία.

 

4.      Επιχειρεί και πάλι η κυβέρνηση να "στειρώσει" τους καθηγητές, μετατρέποντάς τους στην περίπτωση αυτή σε μια αυτοματοποιημένη αποτροπεπτική δύναμη κάθε μελλοντικής διάθεσης των μαθητών για κατάληψη των σχολείων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.     Ζήτησε ο κ. Καραμάνος με κατεπείγον έγγραφο την άποψη των συλλόγων διδασκόντων για τις απώλειες διδακτικών ωρών λόγω ελλείψεων προσωπικού;

2.     Ποιο παιδαγωγικό συμπέρασμα προκύπτει από την προσπάθεια του ΥπΕΠΘ να «ανησυχήσει» τους μαθητές ώστε να «ανταλλάξουν» μελλοντικά την παράνομη πράξη της κατάληψης δημόσιου χώρου με την εκδρομή διασκέδασης (όπως δυστυχώς, καταλήγει συχνά, μια εκπαιδευτική-ψυχαγωγική εκδρομή);

3.     Πώς συμβιβάζονται αυτά που είπε σήμερα ο Γ.Γ. του ΥπΕΠΘ με αυτά που είπε στο στο Συμβούλιο Παιδείας της ΕΕ 11 μέρες πριν μιλώντας για το πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010";

4.     Πώς συμβιβάζονται αυτά που είπε σήμερα ο Γ.Γ. του ΥπΕΠΘ με τον άξονα της διαθεματικότητας που προβάλλεται ως κεντρική παιδαγωγική επιλογή α/βθμιας και β/μθιας εκπαίδευσης από το Π.Ι.;

Τι πρότεινε το Υπουργείο Παιδείας για τις αναπληρώσεις των χαμένων διδακτικών ωρών

Αρχική σελίδα