Απαραίτητες οι αλλαγές στα πανεπιστήμια

Ο ΤΑΣΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «ΣΗΜΕΡΑ» – 23-2-2007

Τ. Σπηλιόπουλος - "Σήμερα"

Δηλαδή ο μόνος λόγος αλλαγών στα πανεπιστήμια είναι η εναρμόνιση με την Ευρώπη; Πάντα θα τρέχουμε να προλάβουμε τρένα;

Πόσο μακρινή φαίνεται η προοπτική “αλλαγές στα ελληνικά πανεπιστήμια, που θα αναγκάσουν την Ευρώπη να εναρμονιστεί με την Ελλάδα”;

Προηγούμενη Σελίδα