Κυρία Φατούρου

σας συγχαίρω για τη δημόσια δήλωσή σας "Γιατί σε ιδιωτικό σχολείο, κα Βλαχογιάννη;".

Για την περίπτωση που δεν έχετε ενημερωθεί, σας παραπέμπω και εδώ.

Στέργιος Ζυγούρας, 14.2.2010